Probus Sint-Oedenrode Probus Nederland
Inloggen

de Kolk 2

Locatie

GoudenLeeuw1kProbus Sint Oedenrode is enige tijd op zoek geweest naar  een geschikte locatie. De wens was lange tijd gericht op de  Gouden Leeuw op de markt in St Oedenrode. Een prachtig  pand, dat in de geschiedenis van Sint Oedenrode ooit  bewoond is geweest door een burgemeester en vervolgens  lange tijd een hotel-restaurant was. C.a 10 jaar geleden echter is de toenmalige cafĂ©-functie gestaakt omdat de uitbater met pensioen ging. Het pand moest ook gerenoveerd worden. De renovatie, die jaren eerder gepland was dan de oprichting van Probus een feit was, duurde echter nog vele jaren langer dan verwacht. Het gevolg was dat Probus St Oedenrode op een viertal andere locaties een tijdelijk onderkomen heeft moeten zoeken.

Thuislunch

Geen van die locaties had de juiste sfeer. Nadat, na opening, met de nieuwe eigenaar werkbare contractafspraken waren gemaakt, konden wij eindelijk de Gouden Leeuw tot onze vaste vergaderlocatie benoemen. De vreugde duurde echter niet lang. Na een jaar ging de eigenaar failliet en moest wederom een ander onderkomen worden gezocht. De locatie was een blok aan het been voor het bestuur in die periode.

Eind 2015 kwam het bestuur echter ook met de nieuwe eigenaar tot werkbare afspraken van locatie gebruik. En nu maar hopen dat wij vele jaren hier elkaar kunnen ontmoeten en dat deze mooie centrale plek uitgroeit tot onze vaste stamlocatie.       September 2016