Skip to main content

Probusclub

Onze club wil vrienden ontmoeten en elkaar positief bejegenen, met interesse en hulpbereidheid en met stimulering van gezelligheid en door middel van discussie een intellectueel klimaat bereiken en handhaven. 

Wij sluiten ons aan bij de doelstelling zoals die is geformuleerd door de Stichting Probus Nederland Informatie Centrum (PNIC): 

De saamhorigheid en vriendschap bevorderen van geheel of bijna geheel postactieven van 55 jaar en ouder. De leden hebben een maatschappelijk verantwoordelijke functie vervuld en hechten waarde -ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond- aan het regelmatig ontmoeten van elkaar.

Onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning vormen bindende elementen.

Organisatie PNIC:

Er zijn in Nederland ruim 400 heren-, dames- of gemengde clubs. De bijna 12.000 leden komen wekelijks, tweewekelijks of maandelijks op een vaste dag en een vast tijdstip bij elkaar.  Probusclubs zijn aangesloten bij de Stichting Probus Nederland Informatie Centrum (kortweg Probus Nederland), krijgen bij hun installatie het Certificaat van Erkenning en zijn autonoom.